دانشجوی عزیز، زمان ثبت نام به پایان رسیده است.

شرایط ثبت نام:

زمان ثبت نام:

زمان ثبت نام از ساعت ۰۸/۰۰ روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه لغایت ۲۴/۰۰ روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه می باشد.

زمان اکران:

دوشنبه، ۲۷ آبان ماه، ساعت ۱۳ الی ۱۵، سینما سرو

هزینه ثبت نام:

دانشجویان می بایست مبلغ بلیط را به قیمت {۳,۵۰۰ تومان} به شماره کارت: ۹۳۷۵-۳۱۳۱-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بنام خانم شهرزاد تائبی واریز نموده و نماگرفت (اسکرین شات) فیش واریزی را در محل مربوطه وارد نمایند.

دریافت بلیط:

دانشجویانی که تمام مراحل ثبت نام را بدرستی انجام داده باشند، بلیط خود را در ورودی سینما دریافت می نمایند.

انصراف از حضور:

در صورتی که دانشجو به هر دلیلی اقدام به انصراف نماید، مبلغ واریزی برگشت داده نخواهد شد.

قوانین و مقررات:

با توجه به اختصاصی بودن سانس، رعایت تمامی قوانین دانشگاه در زمینه عفاف و حجاب الزامی است.