دانشجوی عزیز، زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.

شرایط ثبت نام

زمان ثبت نام:

زمان ثبت نام از ساعت ۰۹/۰۰ صبح روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه لغایت ۰۳/۰۰ عصر روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه می باشد.

مبلغ ثبت نام:

دانشجویان می بایست مبلغ {۱۰,۰۰۰ تومان} هزینه اردو را به شماره کارت: ۷۷۷۵-۶۰۷۳-۳۳۷۵-۶۱۰۴ بنام آقای علی سلیمی راد واریز نموده و نماگرفت (اسکرین شات) فیش واریزی را در محل مربوطه وارد نمایند.

در صورتی که دانشجو از حضور در اردو انصراف دهد، مبلغ پرداختی در حساب تغذیه وی ذخیره شده و به صورت نقدی پرداخت نمی گردد.

ظرفیت ثبت نام:

 ظرفیت ثبت نام ۲۰ نفر بوده که در صورت به حد نصاب نرسیدن، اردو کنسل گردیده و مبلغ دریافتی عودت داده خواهد شد.

زمان حرکت و بازگشت:

خانم ها: شنبه، ۹۸/۱۱/۱۹، ساعت ۱۰/۰۰صبح (دانشگاه)- بازگشت: ۰۳/۰۰ عصر

آقایان: یکشنبه، ۹۸/۱۱/۲۰، ساعت ۱۰/۰۰صبح (دانشگاه)- بازگشت: ۰۳/۰۰ عصر

دانشجویان بیمار:

دانشجویانی که بصورت معمول یا خاص بیمار می باشند، می بایست ضمن درج نوع بیماری و منع یا حساسیت دارویی در سامانه ثبت نام و اطلاع آن به سرپرست اردو، داروهای خود را در طول سفر بهمراه داشته باشند.(دانشگاه در این رابطه فاقد مسئولیت می باشد)