ارتباط با ما

آدرس: ایران – اصفهان – شهرضا – کمربندی – ابتدای جاده دهاقان ( کیلومتر ۳)

تلفن تماس : ۸۰-۵۳۲۳۸۳۷۹-۰۳۱
داخلی : ۱۶۶

دورنگار۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۰

یارانامه :  Farhangi_ush@ yahoo.com